Podmínky používání stránek Cyklip.cz

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.cyklip.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky
  • v diskusích pod články užívat slovní napadání, nadávky, vulgarity, reklamu a spam

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.cyklip.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.cyklip.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace